KONCERTY & VYSTOUPENÍ

 

Tato stránka je aktualizována průběžně. Stále doplňujeme podrobnosti o termínech a odkazy na koupi vstupenek.
Pro vystoupení Báry Basikové u vás kontaktujte manažerku.

Foto © Bara Lockefeer