Plakáty a fotografie ke stažení.
  • Plakát A2 s editovatelným místem konání a datumem (balíček ZIP – písmo Roboto, PDF, ořezové značky i bez) a2-press-orezky
  • Plakát A2 s prostorem pro ruční dopsání místa konání a datumu (balíček ZIP – PDF, ořezové značky i bez) a2-fix
  • Podpisová karta A6 (ořezové značky + spadávka, PDF)
  • Podpisová karta A6 (čistý formát, PDF)
  • A4 informace pro pořadatele (PDF) a4-poradatele
  • Fotografie pro použití v novinách a časopisech. Je třeba uvést autorku: Lenka Hatašová foto-bara
  • Fotografie pro POŘADATELE. Je třeba uvést autorku: Lenka Hatašová. pro-poradatele-foto
Technické podmínky pro pořadatele